Intrebari frecvente finantari

Ce nu stim despre finantarile nerambursabile si proiecte?

De ce are Uniunea Europeana nevoie de o politica de coeziune?

Uniunea Europeana are puterea unei piete interne a 27 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 268 de regiuni. Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Diferenta este facuta zona in care locuiesc - daca e o regiune prospera sau saraca, o zona aflata in expansiune sau declin economic, o zona urbana sau rurala, la periferia UE sau in unul din centrele sale economice. Exista disparitati semnificative intre statele membre ale UE si regiunile sale. Primele 10 cele mai dinamice regiuni din UE au un Produs National Brut(PNB) de peste 5 ori mai mare decat ultimele 10 cele mai ramase in urma regiuni din UE.


Ce este politica de coeziune?

Este una din politicile cele mai importante si cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul ca, prin obiectivul sau de reducere a disparitatilor economice si sociale existente intre diversele regiuni ale Europei, actioneaza asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum:

cresterea economica si sectorul IMM
transporturile
dezvoltarea urbana
protectia mediului
ocuparea si formarea profesionala profesionala
educatia
egalitatea de gen.


In ce moneda se vor face platile catre beneficiari?

Comisia Europeana gestioneaza fondurile structurale si de coeziune in euro, alocarile pe programe operationale catre Romania se fac tot in euro. Fondurile structurale si de coeziune primite de la Comisia Europeana vor fi pastrate in conturi din cadrul unor banci comerciale. Romania a decis ca, contractele cu beneficiarii sa fie incheiate in lei iar platile sa fie efectuate tot in lei. Resursele nationale publice pentru co-finantare vor fi tinute la nivel central, permitand plata co-finantarii odata cu plata aferenta fondurile UE. Autoritatile locale vor asigura co-finantarea direct.


Care sunt conditiile pentru a beneficia de fondurile structurale(sursa: Ministerul Finantelor Publice)?

Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile stabilite in Programul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Cadru de Implementare trebuie prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale cerinte specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii "cererii de proiecte"sau in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.


Cum este proiectul eligibil?

este dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Cadru de Implementare, pentru fiecare domeniu major de interventie;
se adreseaza unei zone sau grup tinta (daca este cazul), asa cum este prezentat in Programul Cadru de Implementare sau in Ghidul Solicitantului;
durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in "cererea de proiecte";
respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila.


Ce cofinantare trebuie pentru un proiect realizat cu fonduri structurale?

Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si cofinantarea. Cofinantarea poate fi reprezentata si de contributia in natura a beneficiarului, asa cum este prezentata in Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor si in Ghidul Solicitantului. De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte vor fi stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de eligibilitate. Astfel, in momentul lansarii unei "cereri de proiecte", Autoritatea de Management va face cunoscuta si lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.


Ce hartii sunt necesare pentru depunerea unui proiect?

Documentele necesare depind de tipul de proiect:

Analiza economico-financiara;
Analiza de risc;
Studiul de fezabilitate;
Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
Autorizatia de constructie;
Aviz de mediu;
Evaluarea strategica de mediu;
Documente de confirmare a cofinantarii;
Detalii privind contributia in natura;
Titlul de proprietate/ Act de concesiune;
Documente contabile ale firmei;
Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si al persoanei responsabile de proiect;
Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obtinuta de la Administratia Financiara)


Cum se obtine finantarea?

Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaza cererea de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de finantare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
Pasul 2: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar / Autoritatii de Management.
Pasul 3: Se verifica conformitatea administrativa a cererii de finantare, in conformitate cu procedurile interne ale fiecarei AM.
Pasul 4: Dupa verificarea conformitatii administrative urmeaza verificarea eligibilitatii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate in Programul Cadru de Implementare si trebuie aprobate de catre Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare


Ce este regula n+3/n+2?

Angajamentul(alocarea financiara) pentru anul N trebuie sa fie cheltuita si certificata de catre statele membre pana in anul N+3(N+2) inclusiv. Sumele necheltuite se pierd. Regula se aplica la nivelul Programelor Operationale, nu al proiectelor.

Romania beneficiaza de N+3 in perioada 2007-2010 si N+2 in perioada 2011-2013.


Ce este prefinantarea?

Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale catre un beneficiar prin plata directa sau prin plata indirecta - pentru lichidarea angajamentelor de plata fata de un contractor, in stadiul initial de implementare a proiectelor.

Cum pot finanta un proiect in mod direct, rambusabil?

Exista multe modalitati. In primul rand, avem autofinantarea - fondurile proprii. Apoi, puteti apela la creditarea bancara, si, nu in ultimul rand, puteti apela la creditele nebancare. Mentionam aici microcreditele (acordate de institutii cum ar fi Patria Credit, pentru IMM-uri, PFA si agricultori), creditele nebancare rapide , precum si ofertele specifice de finantare in rate la achiztia de bunuri si echipamente.

Pentru detalii suplimentare, completati formularul nostru online

 

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies