Apel proiecte iulie 2013: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

In data de 8 iulie 2013, Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul POSCCE, Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare a lansat o noua competitie de proiecte pentru Operatiunea 2.3.2:

Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD

Competitia va fi deschisa in perioada: 08 iulie 2013 - 08 august 2013, ora 14:00.

Detalii competitie:

PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE
Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare
Operatiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD
Competitia POSCCE-A2-O2.3.2-2013-2

Arii de aplicare - domenii de activitate eligibile: TOATE, cu exceptia:

- pescuitul şi acvacultura;
- constructiile navale;
- industria carbunelui;
- industria siderurgica;
- sectorul fibrelor sintetice;
- productia primara a produselor agricole;
- productia si comercializarea produselor care imita sau substituie laptele si produsele din lapte.

Solicitanti eligibili pot fi:

- intreprinderi mari;
- intrerinderi mijlocii (IMM);
- intreprinderi mici (microintreprinderi).

Categorii de proiecte eligibile:
- proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente,
- proiecte cu constructie / extindere de cladiri pentru crearea sau extinderea de infrastructuri.

Activitati eligibile:

Urmatoarele tipuri de activitati vor fi finantate in cadrul acestei operatiuni:
- modernizare/extindere/constructie cladiri;
- achizitionarea de active corporale (cladiri, aparatura, instrumente, echipamente) si active necorporale pentru C-D, precum si instalarea/punerea in functiune a echipamentelor;
- management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).

Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru CD insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrarile de constructii.

Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.

Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri.

Se urmareste dotarea laboratoarelor cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Buget finantare:

Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.


Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:

- pentru intreprinderi mari: 50% (40% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov);
- pentru intreprinderi mijlocii: 60% (50% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov);
- pentru intreprinderi mici: 70% (60% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov).

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Perioada de implementare (incluzand o perioada de 45 zile la finalul proiectului pentru plati) nu poate depasi data de 15 iulie 2015.

 

Oferta consultanta - scriere proiect Operatiunea 2.3.2: Detalii...

Oferta consultanta - studiu fezabilitate ("Datele din Cererea de Finantare trebuie sa fie corelate cu cele din studiul de fezabilitate aferent investitiei, care constituie document insotitor al Cererii de Finantare"): Detalii...

Oferta consultanta - Analiza de sustenabilitate si studiu de piata: Detalii...

Oferta consultanta - Activitati diseminare si exploatare: Detalii...

Oferta consultanta - Management proiect: Detalii...

 

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies