Apel proiecte iulie 2013: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

In data de 8 iulie 2013, Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul POSCCE, Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare a lansat o noua competitie de proiecte pentru Operatiunea 2.2.1:

Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)

Competitia va fi deschisa in perioada: 08 iulie 2013 - 08 august 2013, ora 14:00.

Detalii competitie:

PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE
Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii in infrastructura de CDI
Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)
Competitia POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci arii tematice prioritare:
- Sanatate,
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara,
- Energie,
- Mediu,
- Materiale, produse si procese inovative.

Solicitanti eligibili pot fi:
- institutii de invatamant superior de stat acreditate;
- spitale clinice de stat cu sectii universitare;
- institutii CD de drept public (institute nationale de cercetare-dezvoltare; institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura; institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice sau de drept public; centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale).

Categorii de proiecte eligibile:
- proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente,
- proiecte cu constructie / extindere de cladiri pentru crearea sau extinderea de infrastructuri.

Activitati eligibile:

Urmatoarele tipuri de activitati vor fi finantate in cadrul acestei operatiuni:
- modernizare/extindere/constructie cladiri;
- achizitionarea de active corporale (cladiri, aparatura, instrumente, echipamente) si active necorporale pentru C-D, precum si instalarea/punerea in functiune a echipamentelor;
- management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).

Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru CD insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrarile de constructii.

Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.

Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri.

Se urmareste dotarea laboratoarelor cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Buget finantare:

Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 4.000.000 lei si 60.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Perioada de implementare (incluzand o perioada de 45 zile la finalul proiectului pentru plati) nu poate depasi data de 15 iulie 2015.

Cheltuieli eligibile pentru consultanta si expertiza:

5.3 Proiectare si inginerie: studiu de fezabilitate (Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare este cheltuiala eligibila si se poate declara la acest capitol numai daca nu a fost finantata din fonduri publice si a avut loc dupa 1 ianuarie 2007); Detalii...

7.1 Servicii de consultanta la elaborarea studiilor de piata si evaluare; Detalii...
7.2 Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie, precum si receptia lucrarilor; Detalii...
7.3 Servicii de consultanta pentru studii si/sau analize necesare pe perioada de implementare a proiectului; Detalii...
7.4 Servicii de consultanta si/sau expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica; Detalii...

22. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect; Detalii...

 

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies