Programul LIFE+ - Cereri de proiecte in domeniul mediului

Beneficiari:

- persoane juridice de drept public
- societati comerciale
- ONG-uri

Valoarea finantarii acordate:

- maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile
- prin exceptie, maxim 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru propuneri care vizeaza habitate/specii prioritare in directivele "Pasari" si "Habitate"

Finantatorul:

Comisia Europeana, prin Directia Generala Mediu

Buget:

278.000.000 euro

Componentele programului:

Natura si Biodiversitate

Obiectiv principal:

Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE

Politica de mediu si guvernanta

Obiective principale:

- Schimbari climatice: Stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de sera la un nivel care sa impiedice incalzirea globala cu mai mult de 2 °C;
- Apa: Contributia la imbunatatirea calitatii apei prin elaborarea unor masuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stari ecologice bune in vederea intocmirii planurilor de gospodarire a bazinelor hidrografice in temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa);
- Aer: Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ si nu prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu;
- Sol: Protejarea si asigurarea utilizarii durabile a solului prin mentinerea functiilor solului, prevenirea amenintarilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate;
- Mediu urban: Contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor urbane ale Europei;
- Zgomot: Contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul ambiental;
- Substante chimice: Imbunatatirea, pana in 2020, a protectiei mediului si a sanatatii fata de riscurile prezentate de substantele chimice, prin aplicarea legislatiei privind substantele chimice, precum si a Strategiei tematice privind utilizarea durabila a pesticidelor;
- Mediu si sanatate: Crearea bazei de informatii pentru politica privind mediul si sanatatea (Planul de actiune privind mediul si sanatatea);
- Resurse naturale si deseuri: Elaborarea si punerea in aplicare a unor politici menite sa asigure administrarea si utilizarea durabila a resurselor naturale si a deseurilor, imbunatatirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficienta a Strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor;
- Paduri: Furnizarea, in special prin intermediul unei retele de coordonare europene, a unei baze concise si cuprinzatoare de informatii relevante pentru politica privind padurile, in legatura cu schimbarile climatice (impact asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinta si suprafete impadurite protejate), incendii, starea padurii si functiile sale protectoare (apa, sol si infrastructura), precum si contributia la protectia padurilor impotriva incendiilor;
- Inovare: Contributia la elaborarea si demonstrarea abordarilor politice din domeniu, a tehnologiilor, metodelor si instrumentelor inovatoare, cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);
- Abordari strategice: Promovarea aplicarii si executarii eficace a legislatiei de mediu a Uniunii si imbunatatirea bazei de cunostinte pentru politica de mediu; imbunatatirea performantelor ecologice ale IMM-urilor.

Informare si comunicare

Obiectiv principal:

Difuzarea informatiei si sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, inclusiv la prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv pregatirea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

Pentru mai multe informatii, click aici

 

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies