Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

Beneficiari eligibili:

- intreprinderi mari

Valoarea finantarii acordate:

- Maxim 50% din costurile eligibile*

Buget:

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2008-2013 este echivalentul in lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani.

Legislatie relevanta:

H.G. nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor.

* Suma maxima se calculeaza astfel:

A = R x (50 + 0,50B + 0,34C)

A reprezinta suma maxima a ajutorului de stat;

R reprezinta plafonul regional neajustat, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov, si de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov;

B reprezinta cheltuielile eligibile intre echivalentul in lei a 50 de milioane euro si echivalentul in lei a 100 de milioane euro;

C reprezinta cheltuielile eligibile peste echivalentul in lei a 100 de milioane euro.

Conditii de eligibilitate a investitiei:

- investitia initiala are o valoare care depaseste echivalentul in lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane euro;
- se creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale.
- ajutorul de stat nu este acordat pentru urmatoarele sectoare de activitate:
- producerea initiala a produselor agricole
- pescuit,
- industria carbonifera,
- siderurgie,
- transport,
- constructii de nave maritime,
- fibre sintetice.

Descarca Ghidul Solicitantului

Tip beneficiar:

 • IMM-uri
 • ONG-uri
 • Intreprinderi mari
 • Autoritati locale si centrale
 • Universitati si institute de cercetare
 • Altele

Tip proiect:

 • Investitii si dotari
 • Cercetare-dezvoltare si inovare
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Cresterea competitivitatii economice
 • Grant-uri, ajutoare si subventii
 • Altele

Domenii de activitate:

 • Agricultura
 • Dezvoltare regionala
 • Mediu
 • Sanatate
 • Educatie si cercetare
 • Industrie si servicii
 • Administratie
 • Transport
 • Energie
 • Altele

 

 
Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies